skip to Main Content
Vil du være med på laget?

Boger Bygg AS jobber med eneboliger i Mysen, tomannsboliger i Sarpsborg, nytt skolebygg i Rakkestad, tilbygg og rehabilitering av skoler i Sarpsborg, rehabilitering i Trøgstad. I tillegg så utfører vi en rekke service og rehabiliteringsoppdrag i disse kommunene. Halden og Askim er kommuner vi tidligere har levert både private og offentlige bygg til. For å lykkes med oppgavene så må arbeidsmiljøet være godt. Vi kjøper derfor stadig inn flere moderne brakkefasiliteter, lifter, stillas, verktøy og løfteredskaper som vi bruker i oppdragene våre. Vi kjøper flere kurs hvert eneste år, i tillegg til at vi utdanner lærlinger.

Boger Bygg AS har tilbudt trygge arbeidsplasser i 25 år. Familiebedriften vil bestå også fremtiden med variasjon i oppgavene og kort vei til ledelsen. I året som gikk omsatte vi for om lag 50 millioner kroner. Vi er 19 ansatte i dag. Vi går inn i dette året med en solid ordrereserve som strekker seg langt inn i også neste år.

Trykk på de aktuelle stillingene for beskrivelse.

 

Back To Top