Skip to content

Rygge Brannstasjon

Brannstasjonen i Rygge er en av totalt tre stasjoner som til sammen skal dekke Mosseregionens interkommunale brann- og rednings (MIB) totale behov. Brannstasjonen på Rygge skal være en lokalstasjon, sammen med nye Såner brannstasjon, under hovedbrannstasjonen på Tykkemyr i Moss. Ny brannstasjon på Rygge ble etablert på samme tomt som eksisterende brannstasjon. Eksisterende brannstasjon var i dårlig forfatning og lite funksjonell i henhold til dagens krav og behov. Ny brannstasjon ble etablert i samsvar med både ønsker og behov fra bruker, samt dagens økte krav fra Arbeidstilsynet o.l.

Brannstasjonen er organisert i klart definerte volumer; et større hovedvolum inneholdende vogn- og vaskehall parallelt med Ryggeveien og et smalere avlangt volum i bakkant av vogn- og vaskehallen med øvrige funksjoner.
De to volumene er sammenkoblet med et gangareal. Utrykningsfunksjonene er plassert i 1.etg. og organisert for maksimal effektivitet.
Vogn- og vaskehall er orientert mot manøvreringsareal samt utrykning på Ryggeveien. I bakkant av vognhallen ligger garderobefunksjoner mens verkstedsfunksjoner ligger i bakkant av vaskehallen. Det er klart skille mellom ren og uren sone. Kontor- og møtearealer er plassert i 1.etg. tilknyttetparkeringsarealene. Sov- og oppholdsarealer ligger i 2. etasje med soverom orientert mot stille side. Fra oppholdsarealet er det tilknyttet et romslig uteareal med gode solforhold på ettermiddagstid.

Back To Top