Skip to content

Slettemoen

Oppdragsgiver: Rakkestad og Degernes JFF. Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2012 BYA: 340m2 Beskrivelse: Nytt klubbhus. Forsamlingslokale med kjøkken. Jordvarme. Nytt brønnvann.

Back To Top