Skip to content

Oppdragsgiver: Rakkestad og Degernes JFF.
Oppdragstype: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2012
BYA: 340m2
Beskrivelse: Nytt klubbhus. Forsamlingslokale med kjøkken.
Jordvarme. Nytt brønnvann.

Back To Top