Skip to content

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune
Oppdragstype: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2018
BRA: 400m2
Beskrivelse: Sarpsborg kommune skal oppføre et tilbygg for lærerarbeidsplasser til Hafslundsøy barneskole. Tilbygget er på ca 400 m2 fordelt på to etasjer, forbundet med gjennomgang til eksisterende skole i begge etasjer. Det skal også utføres ombygging i deler av eksisterende skole.

Back To Top