skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Os skole

Oppdragsgiver: Rakkestad Kommune Oppdragstype: Totalenteprise Ferdigstillelse: BYA: Beskrivelse:

Hafslundsøy barneskole

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2018 BRA: 400m2 Beskrivelse: Sarpsborg kommune skal oppføre et tilbygg for lærerarbeidsplasser til Hafslundsøy barneskole.…

Hesthaugen

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2018 BRA: 430m2 Beskrivelse: Sarpsborg kommune skal bygge om «Gamle Hesthaugen barnehage» til forsterket…

Kirkeng Skole

Oppdragsgiver: Rakkestad Kommune Oppdragstype: totalentreprise Ferdigstillelse: 2016 BYA: 1 445m2 Beskrivelse: Hovedentreprise med prosjektering, SHA for alle fag, ledelse og koordinering…

Høvleriet Barnehage

Oppdragsgiver: Høvleriet Barnehage AS Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2014 BYA: 950m2 Beskrivelse: Ny barnehage

Rakkestad Ungdomskole Blokk E

Oppdragsgiver: Rakkestad Kommune Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2012 BYA: 650m2 Beskrivelse: Nytt skolebygg. Tilpasset eksisterende fjernvarme, elektro og terreng.

St. Olavs barnehage

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: August 2017 BYA barnehage: 1 300m2 BYA boder: 80m2 Beskrivelse: Barnehage for 126 barn og 27…

Rom skole

Oppdragsgiver: Askim kommune Oppdragstype: Totalentreprise Ferdigstillelse: 2016 Beskrivelse: Nybygg av en undervisnings paviljong (E) for 5.-7. trinn, for 112 elever og…

Back To Top