Skip to content

Oppdragsgiver: Høvleriet Barnehage AS
Oppdragstype: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2014
BYA: 950m2
Beskrivelse: Ny barnehage

Back To Top