Skip to content

Oppdragsgiver: Rakkestad Kommune
Oppdragstype: Totalenteprise
Ferdigstillelse: Des 2019, Prøvedrift 2020
Beskrivelse:
Kontraktssum 51 000 000kr 3 etasjer, 2000m2

Nytt bygg skolebygg med klasserom samt rom for SFO, tekstil, form og farge. 2 etasje pauserom og arbeidsplasser for lærere. Riving av eksisterende skolebygg. Bygging samtidig med skole i drift. Utstrakt tilpasning til brukere og byggherre for å tilpasse fremdrift og riggområder. Stort fokus på SHA. Prosjekteringsledelse og prosjektledelse ble ledet av Boger Bygg AS.

Back To Top