skip to Main Content
1-800-987-654 admin@totalwptheme.com

Oppdragsgiver: Rakkestad Kommune
Oppdragstype: Totalentreprise
Ferdigstillelse: 2012
BYA: 650m2
Beskrivelse: Nytt skolebygg. Tilpasset eksisterende fjernvarme, elektro og terreng.

Back To Top