Skip to content

Oppdragsgiver: Sarpsborg kommune
Oppdragstype: Totalentreprise
Ferdigstillelse: August 2017
BYA barnehage: 1 300m2
BYA boder: 80m2
Beskrivelse: Barnehage for 126 barn og 27 ansatte i Hjalmar Wessels vei, med tilhørende sykkelbod og utebod. Lekearealer med lekeapparater, utomhus, plasser og veier. Veianlegg og flytting av veikryss i kommunal- / fylkeskommunal vei. Nytt vann og avløpsanlegg i Hjalmar Wessels vei, samt sanering av eksisterende ledningsnett. Detaljprosjektering alle fag. Prosjektering av støy fra tilliggende veier. Prosjektering av geoteknikk med vanskelige grunnforhold.

Back To Top